Σέρρα

1999
FM RECORDS

Οργανικό

  1. Παλλίρροια    Listen on Youtube
  2. Σύννεφα Listen on Youtube
  3. Χρώματα απ την Οία   Listen on Youtube
  4. Σάμπα του βουνού   Listen on Youtube
  5. Ayrlik   Listen on Youtube
  6. Παιχνίδια της Ανοιξης   Listen on Youtube
  7. Διάφανη   Listen on Youtube
  8. Ανάπαιστος   Listen on Youtube
  9. Ασμα   Listen on Youtube
  10. Ιχνογραφίες   Listen on Youtube
Share:
©All rights reserved