I Rodia

2020
Anastasia Moutsatsou - Yorgos Kazantzis
Mikros Heros

I Rodia

Lyrics Urania Patelli

Sings Anastasia Moutsatsou

From the new album of Anastasia Moutsatsou

Lyrics Urania Patelli

Orchestration Giorgos Andreou- Kostas Boudouris

 

Share:
©All rights reserved